Watra wędrownicza

Symbolem wędrowników jest wędrownicza watra. Jest to ognisko ułożone w sposób skautowy - na tzw. długie palenie. Tworzą je trzy ułożone promieniście polana i znajdujące się nad nimi trzy płomienie.

Watra:

Symbolika poszczególnych elementów watry:

Kliknij wybrany element Watry, aby podświetlić go na schemacie Watry

  • Ognisko - symbol ciepła, bliskości, więzi, domu, rodziny, wiedzy, energii.
  • Pierwsze polano - oznacza służbę. Wędrownik wychodzi w świat i szuka miejsca, w którym może pomóc innym. Jest przez to pożyteczny, nie zamyka się tylko w swoim środowisku.
  • Drugie polano - oznacza "szukanie miejsca w społeczeństwie" - wędrownik to nie tylko harcerz ale także osoba, która spełnia funkcje w rodzinie, szkole czy pracy. Wędrownictwo ma służyć przygotowaniu się do życia w świecie - dążenie do samorealizacji poza środowiskiem harcerskim.
  • Trzecie polano - symbol samodoskonalenia się - wędrownik potrafi dążyć do tego by być coraz lepszym człowiekiem. Wyznacza sobie cele do których uparcie dąży.
  • Najmniejszy płomień - "siła ciała" - wędrówka jest wysiłkiem fizycznym, który wyrabia silną wolę. Wędrownik stara się przekroczyć granice swoich możliwości fizycznych.
  • Środkowy płomień symbolizuje "siłę rozumu" - oznacza to wędrówkę po świecie wiedzy i różnych zainteresowań.
  • Najwyższy płomień oznacza "siłę ducha" - podczas życiowej wędrówki kształtuje się umysł, wędrownik dąży do poznania prawdy i Boga.